Avfallshanteringhantering

Vi erbjuder full sopsortering i våra fastigheter. Med fullsortering menas att man i princip skall kunna lämna allt hushållsavfall i soprummen, såsom kartong, plast, glas, metall, tidningar, kompost, batterier, glödlampor, lågenergilampor och restavfall. 

Alla hyresgäster ska sortera samtligt avfall i största möjliga utsträckning enligt anvisningar i respektive soprum.

Vill du läsa vad som kan sorteras vad kan du läsa Renovas sorteringsguide, eller på Göteborg Stads sida med information om avtall och återvinning:

Renovas sorteringsguide

AVFALL OCH ÅTERVINNING, GÖTEBORGS STAD

Det som inte kan slängas i angivna kärli soprummen, eller om du har farligt avfall, måste hyresgästen själv ombesörja att det hamnar på någon av Renovas återvinningsstationer eller i Farligt avfall-bilen. Exempel på sådant avfall är skrymmande emballage, möbler och kläder.

Var din närmaste återvinningsstation finns samt när Farligt avfall-bilen har sin tur kan du se här:

Hitta återvinningscentraler

Farligt avfall-bilen

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy