Föreskrifter avseende andrahandsuthyring

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand kan vara en möjlighet om behov uppstår. Först och främst skall det finnas beaktansvärda skäl för sådan uthyrning, och det kräver hyresvärdens samtycke. Uthyrning i andra hand utan samtycke från hyresvärden kan utgöra grund för uppsägning utan föregående varning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter såsom oriktig hyra eller andrahandsperiod.

Vill du undersöka om du har möjlighet att hyra ut din lägenhet i andrahand ska du inledningsvis kontakta oss via epost för att göra en formell ansökan. Denna ansökan skall innehålla:

  • Information om förstahandshyresgäst inkl. alla kontaktuppgifter
  • Vilken lägenhet (vårt nummer) och adress som lägenheten har.
  • Förklara vilka skäl som ligger till grund för ansökan.
  • Vem är föreslagen andrahandshyresgäst inkl. alla kontaktuppgifter. Eventuella referenser bilägges mailet. 
  • Vilken tidsperiod ni önskar hyra ut i andra hand. Vår policy för uthyrningstid är normalt 6 månader. Det kan finnas utrymme för förlängning beroende på anledning till uthyrningen. Tänk på att om uthyrningen skulle leda till att ni efter andrahandsperiodens slut inte vill återflytta utan att lägenheten skall sägas upp, då måste det hanteras senast 3 före andrahandsperiodens slut.
  • Förklara vilken hyra du tänkt ta ut av en andrahandshyresgäst. Det skall vara en skälig hyra. Skälig hyra är antingen samma hyra som hyresgästen själv betalar till sin hyresvärd eller samma hyra samt tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter exempelvis bredband. Detta är endast möjligt om uthyrningen är möblerad. Tilläggen får högst motsvara hyresgästens egna kostnader och för möblering, högst 15 % av det belopp som förstahandshyresgästen betalar i hyra. Även kostnader för el kan utgöra en ett faktiskt tillägg.

 

Ni som hyresgäst svarar även under andrahandsperioden för alla förpliktelser som åvilar er enligt hyresavtalet och hyreslagen

Något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen uppkommer inte genom hyresvärdens medgivande till andrahandsupplåtelse.

En andrahandshyresgäst skall använda sig av en c/o-adress. Det vill säga att ingen förändring av trapphuslistor eller namnskyltar förekommer med anledning av eventuell upplåtelse i andra hand.

Ansökan mailas till: info@sahlinfastigheter.se , ange "ANSÖKAN OM ANDRAHANSUTHYRNING" i ämnesfältet. Efter att en ansökan godkänts skall ett andrahandssavtal upprättas mellan parterna. Avtalet hittar ni här.

Det är när detta avtal godkänts av hyresvärden som andrahandsuthyrningen kan genomföras.

Vi återkopplar till er när vi har gått igenom er ansökan. Det kan antingen ske för att ansäkan behöver kompletteras eller annan anledning eller att vi samtycker och det är dags att upprätta ett andrahandsavtal.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.