Sophantering

I takt med att sopbergen växer vill vi på Sahlin Fastigheter göra vårt bästa för att underlätta sopsorteringen för våra hyresgäster.

 

Vår ambition är att tillsammans med Göteborgs stad och Renova, åstadkomma fullsortering i alla våra fastigheter. Med fullsortering menas att man i princip skall kunna lämna allt hushållsavfall i soprummen, såsom kartong, plast, glas, metall, tidningar, kompost, batterier, glödlampor, lågenergilampor och restavfall. 

 

Vi ber alla hyresgäster att göra vad ni kan för att minska "sopberget" genom att sortera väl och enligt anvisningar i respektive soprum.

 

Det som inte kan slängas i angivna kärl i soprummen måste man själv ombesörja att det hamnar på någon av Renovas återvinningsstationer.

Var din närmaste återvinningsstation finns kan du se här:

http://www.renova.se/hushall/goteborg/atervinningscentraler/


Sahlin Fastigheter - Södra Vägen 53, 412 54 Göteborg - Tel: 031-81 53 70 - info@sahlinfastigheter.se